14 grudnia odbył się w naszej szkole Patriotyczny Konkurs Recytatorski zorganizowany w ramach projektu Niepodległa. Wzięli w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. O. A. Kordeckiego , a także Gimnazjum im. Św. Z. Gorazdowskiego i Szkoły Przysposabiającej do Pracy im. Św. Józefa. Chętnych do udziału w uroczystości nie brakowało. Dopisała także publiczność. Uczestnicy konkursu przedstawili na scenie własne interpretacje utworów lirycznych o tematyce patriotycznej. Każdemu występowi towarzyszyła specjalnie przygotowana na tę okazję prezentacja multimedialna, której motywem przewodnim były Miejsca Pamięci Narodowej znajdujące się w naszym pięknym mieście Częstochowie min.: Pomnik księdza Jerzego Popiełuszki, popiersie Romualda Traugutta, Pomnik Poległym w Obronie Ojczyzny, pomnik Stanisława Staszica czy Józefa Piłsudskiego.

Dzięki informacjom zawartym w prezentacji wszyscy bardzo poszerzyli swoją wiedzę na temat naszej Małej Ojczyzny. Uczniowie recytowali wiersze związane tematycznie z danym zabytkiem kultury. Wszyscy uczestnicy wspaniale się zaprezentowali i bez problemu poradzili sobie z tremą. Publiczność była zachwycona występami naszych szkolnych artystów.
W drugiej części uroczystości uczniowie klasy VI i III gimnazjum czytali fragmenty Pana Tadeusza A. Mickiewicza, Potopu H. Sienkiewicza oraz wiersze L. Staffa i A. Mickiewicza. Wszystko to zostało okraszone wspaniałą muzyką graną na żywo oraz piękną prezentacja zdjęć rycin. Wszyscy uczestnicy wspaniale się zaprezentowali i bez problemu poradzili sobie z tremą. Publiczność była zachwycona występami naszych szkolnych artystów.

Występujący zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz pięknymi dyplomami uczestnictwa w konkursie.