Lasek Aniołowski to miejsce, w którym spacerują, biegają i jeżdżą na rowerach głównie mieszkańcy częstochowskiej dzielnic Północ i Tysiąclecie. Jednak chętnie odwiedzają to miejsce również ci z drugiego końca miasta. Historia tego miejsca jako zieleni miejskiej sięga roku 1960, kiedy zaczęto zalesiać teren byłego poligonu, powstałego jeszcze w okresie międzywojennym. Obecnie znajduje się tu park leśny z ciekawym układem alejek spacerowych. Przez Lasek Aniołowski prowadzi przyrodnicza ścieżka edukacyjna, gdzie na specjalnych tablicach umieszczone są informacje przyrodnicze dotyczące tego konkretnego miejsca. Owa ścieżka była jednym z głównych celów wycieczki klasowej, na którą wybrała się klasa IIIc Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: wychowawca klasy p. Sebastian Adamus oraz p. Teresa Gruca.

Wycieczkę zaczęliśmy od przypomnienia zasad zachowania się podczas pokonywania przejść dla pieszych, a także przypominaliśmy sobie sposób odczytywania rozkładu komunikacji miejskiej. Po 25 minutach jazdy autobusem wysiedliśmy na docelowym przystanku, z którego do lasu poprowadziła nas urokliwa ścieżka przecinająca kwitnące jeszcze gdzie nie gdzie łąki. Lasek Aniołowski przywitał klasę szumem liści i śpiewem ptaków. Zaczęliśmy Integracyjny Rajd, podczas którego nasi podopieczni mieli do wykonania kilka zadań, o których kolejności decydowało losowanie.

Było naśladowanie śpiewu ptaków, zbieranie szyszek, slalom między drzewami, układanie napisu ze znalezionych patyków i gałęzi, mierzenie obwodu drzew, a także układanie wiersza czy wyszukiwanie opisów określonych gatunków roślin, owadów i zwierząt. Oglądaliśmy także pozostałości dawnej strzelnicy. Na koniec leśnego spaceru, każdy musiał pokonać około 300 metrową  ścieżkę rekreacyjną.

W realizacji głównego celu jakim była integracja klasowa ogromny udział miała też piękna i letnia jeszcze pogoda.