W tym roku odbywa się wyjątkowy, bo XXX jubileuszowy finał Akcji Sprzątania Świata organizowany w całej Polsce przez Fundację Nasza Ziemia. Sprzątanie świata to lekcja poszanowania środowiska, której celem jest inicjowanie działań mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu mieszkańców Ziemi na środowisko wokół nich. Uczniowie ZNPO biorą aktywny udział w tych działaniach ekologicznych już od kilku lat. Rok w rok sprzątamy okolicę szkoły, parki oraz stawiamy na edukację podczas pogadanek i w trakcie zajęć praktycznych. Tak było i podczas tej edycji akcji. Młodzież ze Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy, pod opieką swoich nauczycieli: p. Katarzyny Pawłowskiej, p. Justyny Szamałek oraz p. Sebastiana Adamusa, z ogromnym zaangażowaniem wykonywała wszystkie zaplanowane do realizacji zadania. Zebraliśmy kilka worków odpadów, które ktoś idąc chodnikiem bezmyślnie wyrzucił na trawnik, lub w pobliskie zarośla.