Uczniowie ZNPO to społeczność wychowywana w duchu patriotyzmu, a co się z tym wiąże poszanowania historii polskiego narodu. Tradycją zatem stało się to, że rok w rok tuż przed Dniem Zmarłych młodzież ze szkoły wybiera się na dwa częstochowskie cmentarze, Kule i Św. Rocha. Tam pod bacznym okiem nauczycieli wykonywane są prace porządkowe wokół wielu grobów i mogił. Dzisiaj uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy zostali podzieleni na cztery grupy. Pierwsza wraz z p. Elżbietą Wójcik, p. Katarzyną Pawłowską i p. Rafałem Ciszewskim pracowała na nekropolii Św. Rocha, gdzie porządkowano pomniki i teren wokół grobów powstańców styczniowych oraz kilku znanych częstochowian. Druga grupa uczniów, której przewodziły polonistki – p. Joanna Panicz oraz p. Kamila Cisłowska, oddała hołd znanej częstochowskiej poetce Halinie Poświatowskiej, przy której rodzinnym grobie odbyła się pogadanka o twórczości wybitnej częstochowianki.

Na groby wybrali się także wraz z uczniami nasi nauczyciele historii. Pierwszym punktem ich marszu pamięci był cmentarz wojskowy żołnierzy austriackich, niemieckich i rosyjskich, poległych w czasie walk w roku 1915 podczas Pierwszej Wojny Światowej. Następnie odwiedzony został grób Druha Kozielskiego, twórcy hymnu ZHP. Ostatnim punktem tej swoistej lekcji były groby uczestników powstania styczniowego z 1863 roku. Tam uczniowie posłuchali ciekawej opowieści czym dla naszej historii był wielki zryw narodowy z 1863 r.
Czwarta grupa, którą zabrali ze sobą p. Adrianna Zawadzka i p. Sebastian Adamus odwiedziła cmentarz Kule. Uczniowie wykonywali prace porządkowe przy mogiłach bezimiennych żołnierzy – poległych walcząc z Niemieckim okupantem we wrześniu 1939 roku. Wspólnie ze swoimi opiekunami zapali także znicze przy kilku żołnierskich grobach.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów i ich dzisiejszej postawy. W naszej szkole nawet dziecko wie, że patriotyzm to nie tylko troska o losy ojczyzny, ale także pamięć o jej trudnej historii.