Nasza szkoła jest uczestnikiem projektu edukacyjnego „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”. Jego celem jest dotarcie, zwłaszcza do młodych, z przekazem o wydarzeniach z czasów zaborów i roku 1918, roli Jasnej Góry „w drodze” do niepodległości, a także o jasnogórskim bohaterze narodowym kpt. Arturze Wiśniewskim. Głównym wydarzeniem projektowym będą uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości świętowane na Jasnej Górze 4 listopada 2018 r.
Przedstawiciele naszej szkoły dokonali dzisiaj wpisu do Pamiątkowej Księga z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej, która powstała z inicjatywy Prezydenta RP.
Czternasty tom Księgi, który wystawiony był w Arsenale na Jasnej Górze, ma być świadectwem przywiązania Narodu Polskiego do własnego suwerennego państwa. Księga ta jest dowodem żywych więzi pamięci i tożsamości i widomym znakiem woli naszej wspólnoty, pragnącym kultywować narodową tradycję i dziedzictwo” – czytamy na jej pierwszych stronach.
Do Księgi mogą się wpisywać wszystkie osoby chcące wyrazić swoją radość z niepodległości. Na pierwszej stronie znalazły się podpisy prezydenta Andrzeja Dudy oraz marszałków Sejmu i Senatu. Towarzyszy ona prezydentowi podczas podróży zagranicznych.
Księga jest dostępna w sekretariacie Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie.

Ojczyzno, która 100 lat temu wróciłaś na mapę świata,

która przez tyle dziesiątek lat z zakazaną mową polską w szkołach

znosiłaś ból okrutnego ucisku i kajdan niewoli, posłuchaj prosimy…

Przyjmij w uroczystą rocznicę odzyskania swej Niepodległości, od całej społeczności Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie 

hołd, cześć i chwałę dla niezłomnych obrońców Twoich granic.

Niech ten wpis będzie symbolem wdzięczności, że jesteś naszym domem, 

który nie musimy wcale porzucać, by godnie żyć,

za jakim nie musimy tęsknić bez nadziei powrotu,

 z którym nie jesteśmy bezdomni, by umierać na obcej ziemi.

My, dorośli trwamy tu, w naszych prywatnych ogniskach, ale też na stanowiskach pracy, gdzie nie tylko burzymy mury niewiedzy lecz również służymy Tobie Polsko

dając miejsce i szacunek słabszym, pełnowartościowym obywatelom.

Dziś, nie musimy walczyć o Niepodległość.

Uszlachetniamy raczej nasze serca, by ludzkie ograniczenia i słabości, jakie zdają się czynić nas „maluczkimi” w zanurzeniu się w Twojej wielkości i dumnej historii dawały nam prawdziwe wsparcie: honor bycia Polakiem – uczciwym człowiekiem

oraz żarliwe pragnienie prowadzenia innych w drodze do jak najpiękniejszego życia.

Dziękujemy!

 

Społeczność Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych