Po raz kolejny w naszej szkole uroczyście uczciliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Niezłomnych” Uczniowie uczestniczyli w apelu, który odbył się na sali gimnastycznej. Celem tej lekcji historii było przypomnienie bohaterskich postaw podziemia antykomunistycznego, żołnierzy walczących przeciw władzom komunistycznym o niepodległość naszej Ojczyzny.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” powstał celem uczczenia pamięci „żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny w walce przeciw komunistycznej władzy.
Dzień 1 marca nie jest przypadkowy jako data wyboru święta. Tego dnia bowiem w 1951 r. w mokotowskim więzieniu władze komunistyczne zamordowali przywódców ostatniego autentycznego Zarządu Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego wraz towarzyszami. Tworzyli oni kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji niepodległościowej kontynuującej od 1945 r., dzieło Armii Krajowej walczącej o niepodległość naszej ojczyzny.
Zorganizowany opór żołnierzy konspiracji antysowieckiej trwał do lat 50 XX wieku. W 1953 r. rozbito resztki oddziału podległego Anatolowi Radziwonikowi ps „Olech”. Ostatni członek walki zbrojnej – Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt Zdzisława Brońskiego „Uskoka” zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami 21 października 1963 r.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych był także okazją by w ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przeprowadzić otwartą lekcją poświęconą Ojcu Niepodległości – Józefowi Piłsudskiemu. Lekcja miała charakter prezentacji multimedialnej, wzbogaconej nagraniami archiwalnymi prezentującymi Marszałka. Nie zabrakło również pieśni patriotycznych.

Apel przybliżył naszym uczniom rolę, jaką odegrał Józef Piłsudski w dziele odbudowy państwowości polskiej. Był to polityk, naczelny wódz, który nierozerwalnie wiąże się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r. Śmiało można go okrzyknąć „Ojcem Niepodległości”.