Informujemy, że na rok szkolny 2022/23, Zespół Niepublicznych Placówek prowadzi nabór także do klas I – VIII szkoły podstawowej dla uczniów z Zespołem Aspergera (w normie intelektualnej). Warunkiem przyjęcia do naszej placówki jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Jednocześnie, nieprzerwanie trwa nabór do Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
Bardzo serdecznie zapraszamy rodziców, opiekunów prawnych dzieci z Zespołem Aspergera, a także rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem, do kontaktu z sekretariatem szkoły. Tam zostaną udzielone Państwu wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji oraz działalności naszego zespołu szkół.