1. sierpnia 1944 roku wybuchło w stolicy Powstanie Warszawskie. Było ono największym wystąpieniem zbrojnym i bitwą, jaką w czasie II Wojny Światowej stoczyły organizacje podziemne walcząc z hitlerowcami. Miało ono na celu wyzwolenie Warszawy. Niezwykle dzielni powstańcy, walczyli z najeźdźcą aż do 3. października, kiedy to z powodu braku pomocy koalicjantów, a także braku uzbrojenia, nastąpiła kapitulacja. W ciągu tych 63 dni walk zginęło około 16 tysięcy powstańców, a kolejne 20 tysięcy osób zostało rannych. Ogromne też były straty wśród ludności cywilnej, która według szacunków wynosi pomiędzy 150, a 200 tysięcy ofiar śmiertelnych. Większość zabudowy lewobrzeżnej stolicy została zrównana z ziemią. Powstanie Warszawskie uznaje się za jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych w historii Polski.

Zdjęcie pochodzi z archiwum IPN, a przedstawia Żołnierzy batalionu „Zośka” AK po przejściu kanałami ze Starego Miasta do Śródmieścia, na ul. Warecka. Fot. Jerzy Tomaszewski/domena publiczna; koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.