Dzisiaj, tj. 12 marca 2019 r. w naszej Szkole – Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych rozpoczęły się trzydniowe Wielkopostne Rekolekcje. Duchowym przewodnikiem w tych dniach jest ks. Radosław Rychlik z Parafii św. Wojciecha z Częstochowy. W pierwszym dniu Rekolekcji zastanawialiśmy się nad tematem Wiary: „Wiara jako dar” – powołanie do wiary.
Siostra Wenancja zachęciła do czynnego i twórczego myślenia w układaniu wielkopostnych puzzli on-line. Wcale to nie było takie proste zadanie, jednak poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Mogliśmy też zobaczyć piękną prezentację o „Ojcach wiary” i wysłuchać ich drogi dorastania do wiary.
Pantomima pt. „Powołanie” to kolejny punkt w Rekolekcjach. Nasi uczniowie pod opieką s. Nadii oraz p. Grzegorza przygotowali nam niezwykłe ruchowo–muzyczne przedstawienie o powołaniu pierwszych uczniów.

Ogromną radością dla nas były zorganizowane konkursy. Pierwszy z nich dotyczył łowienia rybek z pytaniami lub z zadaniami do wykonania. Konkurs prowadziła p. Marta Sowińska. Drugim konkursem była gra na telefonach i tabletach z wykorzystaniem aplikacji KAHOOT. Mimo, iż pytania były trudne, to nasze zaangażowanie i skupienie było wielkie. W konkursie: I miejsce zajął Michał, II Kinga, zaś III Kamil – najlepszym gratulujemy. Jednak każdy uczestnik był tak naprawdę zwycięzcą, bo zaangażowanie w konkursie było cudowne u każdego.

Ks. Radosław pięknie podsumował pierwszy dzień Rekolekcji oraz podzielił się z nami konferencją o początkach wiary u każdego z nas, którą czerpiemy z domu rodzinnego oraz przekazują nam ją wychowawcy, nauczyciele oraz rówieśnicy.

Oprawą muzyczna nad całością Rekolekcji objął oczywiście nasz szkolny zespół: p. Zbigniew Gładysz – śpiew i gra na keyboardzie, p. Rafał – gra na gitarze, s. Nadia – śpiew. Każdy z nas czynnie włączył się w śpiew, którym uwielbialiśmy Pana Boga.

„Poruszaj się Duchu święty w nas, rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa.
Przyjdź jak ogień, przejdź jak olej, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz.”