Ostatniego dnia Rekolekcji poszliśmy Drogą Krzyżową do Sanktuarium na Jasnej Górze. Każda klasa miała swój odcinek we wspólnej drodze, była to także okazja, by zaprosić Pana Jezusa do podjętego trudu i do swojego życia oraz dać świadectwo wiary. Towarzyszył nam nasz Rekolekcjonista. Doświadczyliśmy prawdziwej drogi. Na miejscu czekało na nas dwóch Ojców Paulinów: o. Jan Poteralski oraz o. Tomasz Leśniewski, którzy rozlewali na nas miłosierdzie Boże w sakramencie pokuty i pojednania. Po wspólnej modlitwie ks. Radosław pomógł nam przygotować się do spowiedzi i  ruszyliśmy po łaski Bożej miłości i miłosierdzia. Po spowiedzi uczniowie podchodzili do ołtarza i modląc się zapalali światełko na znak światła, które wypełniło ich serce w spowiedzi świętej.

Wszystko to podprowadziło nas do Eucharystii – ofiary Jezusa Chrystusa. Ksiądz Radosław zachęcił nas do przeżywania wiary jako „deseru”, tego, co najlepsze w życiu. Na Mszę św. każdy przyniósł dobry uczynek, a w swoim sercu wszystkie radości, troski, bliskich i swoje życie, aby Pan je wziął, umocnił, przemienił i rozdał tym, wśród których żyjemy. Uczniowie chętnie włączyli się w liturgię: służyli przy ołtarzu, czytali modlitwę wiernych, nieśli dary ofiarne. Czytanie na Mszy św. podjęła p. Małgorzata. Śpiew łączył nasze serca w uwielbieniu i dziękczynieniu Panu Bogu za łaskę wiary i tegorocznych Rekolekcji, za to czym się wzajemnie ubogaciliśmy.

Wdzięcznym sercem ogarniamy Panią Dyrektor i Grono Pedagogiczne, ponieważ Rekolekcje były naszą wspólną troską – czasem pięknych spotkań. Dziękujemy szczególnie:

 • Siostrze Wenancji za zorganizowanie rekolekcji
 • Ks. Radosławowi Rychlikowi – za przyjęcie i poprowadzenie Rekolekcji
 • Pani Dyrektor – za otwartość i wsparcie
 • Ojcom Paulinom: Janowi Poteralskiemu i Tomaszowi Leśniewskiemu za posługę w sakramencie pokuty i pojednania oraz udostępnienie Kaplicy Różańcowej
 • Siostrom ze Wspólnoty św. Józefa – za modlitwę, wsparcie, obecność i doświadczenie
 • Pani Wicedyrektor Marlenie Niemiec–Wilk – za organizację godzin lekcyjnych
 • Pani Iwonie Migas i p. Małgorzacie Molis – za przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz świadectw dotyczących kształtowania się wiary na przestrzeni naszego życia
 • Pani Magdalenie Wilczyńskiej i p. Dominice Stężale – za przygotowanie Dnia Dobrego Słowa w oparciu o uczynki wypływające z wiary
 • Pani Marcie Sowińskiej, p. Annie Nocoń i p. Marii Kałużyńskiej – za przygotowanie Drogi Krzyżowej oraz pytań do Konkursu „Rybki”
 • Pani Małgorzacie Pastuszce i p. Renacie Tomczak – za przygotowanie tańca z dziećmi
 • Pani Elżbiecie Wójcik, p. Urszuli Saboczyńskiej, p. Adriannie Zawadzkiej, s. Nadii oraz p. Rafałowi Ciszewskiemu za wszelką pomoc w sprawach dekoracyjnych (p. Urszuli za wykonanie prezentu dla Rekolekcjonisty)
 • Siostrze Nadii za przygotowanie pantomimy o Powołaniu Apostołów oraz pomoc we wszelkich sprawach związanych z Rekolekcjami
 • Panu Grzegorzowi Saboczyńskiemu za pomoc przy pantomimie
 • Panu Rafałowi Ciszewskiemu za pomoc w przygotowaniu konkursu „Wiara czyni cuda”
 • Panu Zbigniewowi Gładyszowi, p. Rafałowi Ciszewskiemu oraz s. Nadii – za oprawę muzyczną
 • Panu Sebastianowi Adamusowi i Paniom: Wicedyrektor Iwonie Nowakowskiej oraz Adriannie Zawadzkiej – za relację fotograficzną
 • Paniom Jasi, Teresie i Annie oraz Panu Mirkowi – za pomoc w sprawach praktycznych, związanych z Rekolekcjami.

Wszystkim nauczycielom, którzy pomagali przy organizacji Rekolekcji oraz sprawowali pieczołowicie opiekę nad uczniami. Z całego serca dziękujemy.
A największe podziękowania należą się Dobremu Bogu.