W środę miała miejsce kolejna odsłona działań w ramach projektu edukacyjnego pt. „Moja Mała Ojczyzna”, który jest nowym spojrzeniem oraz uzupełnieniem działań podjętych w ostatnim czasie w szkole, związanych z obchodami 100-lecia niepodległości Polski. Polega on na odwiedzaniu placówek muzealnych znajdujących się w Częstochowie. Ilość muzeów znajdujących się w naszym mieście sprawia, że w ich niezwykle bogatej ofercie wystawowej można odnaleźć różnorodne ekspozycje. Dzięki temu uczniowie mają możliwość zasmakowania wielkiej kultury i sztuki. A przecież to właśnie pamięć o tym co było, a zachowało się w formie pamiątek, dzieł sztuki czy zabytków pozwala nam na świadome bycie obywatelami – patriotami. Główne cela projektu, którego autorami są p. Adrianna Zawadzka i p. Sebastian Adamus, to między innymi poznawanie zabytków kultury i historii, przybliżenie obrzędowości, tradycji, języka i folkloru różnych grup społecznych, rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, krajem oraz innymi kulturami, rozwijanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna, a także promowanie postawy aktywnego spędzania czasu.

Dzisiejsze spotkanie z historią Częstochowy odbyło się w Muzeum Górnictwa Rud i Żelaza. Wystawę stałą „Dzieje Górnictwa Rud Żelaza”, zrealizowano w podziemnych korytarzach wydrążonych w latach 1974–1976 pomiędzy Pawilonami Wystawienniczymi Muzeum Częstochowskiego w Parku im. ks. Stanisława Staszica. Stanowi ona w całości model najbardziej charakterystycznych dla kopalnictwa rud żelaza wyrobisk podziemnych w skali naturalnej.

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie jest jedyną tego rodzaju placówką w kraju, która pokazuje dzieje i rozwój górnictwa rudnego w Polsce. Na wystawie przedstawiono wyrobiska chodnikowe w obudowie drewnianej i stalowej, komorę pomp oraz fragment „ściany” eksploatacyjnej z obudową i wyposażeniem w maszyny i urządzenia. W chodnikach i komorach ustawiono oryginalne maszyny i środki transportu. W sali ekspozycyjnej podzielonej na wyodrębnione stanowiska pokazano pełny zestaw narzędzi i maszyn służących w przeszłości w pracy górników. Zgromadzono m.in. liczne rodzaje obudów wyrobisk kopalnianych, lamp górniczych oraz minerałów. Przedstawiono również historyczne narzędzia i metody wydobywania rudy żelaza.