11 stycznia 2018 roku w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie odbyło się spotkanie czytelniczo-autorskie z Elżbietą i Markiem Żabińskimi z Częstochowy, pod tytułem: „Spotkanie z poezją Elżbiety i Marka Żabińskich”.
Pani Elżbieta jest matką Marka. Oboje piszą poezję. Dla Pani Elżbiety, inspiracją dla twórczości, są niewątpliwie wspomnienia. W wierszach przewijają się także wątki miłości i przyjaźni. Poetka przygotowuje do druku tomik poezji o tytule roboczym: „Okruchy-okruszki, chleb-życiem”.
Pan Marek pisze wiersze o zróżnicowanej tematyce, poświęcając swe przemyślenia: historii narodu polskiego i rocznicom, wierze, sprawom wesołym i śmiesznym, miłości, przyrodzie i porom roku, postaciom świętych.
Autorzy poezji spotkali się w Bibliotece z młodzieżą skupioną w Częstochowskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Betel” oraz w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa. W spotkaniu uczestniczyła cała społeczność Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz uczniowie klasy II/III gimnazjum wraz z wychowawcami. Spotkanie to dostarczyło nam wielu pozytywnych wrażeń.

Organizatorem i pomysłodawcą projektu był Pan Marek Czarnołęski – nauczyciel bibliotekarz.