Corocznie w pierwszy czwartek maja obchodzimy Światowy Dzień Hasła. W tym roku dzień ten przypada 4 maja. Z tej okazji warto pomyśleć: Czy nasze hasła są bezpieczne? Jak można to sprawdzić?
Hasło to podstawowa forma zabezpieczenia dostępu do naszych danych, w ten sposób zabezpieczamy swoje konto internetowe, telefon, pocztę, dostęp do bankowości internetowej czy mediów społecznościowych.
Światowy Dzień Hasła jest doskonałą okazją do tego, aby przypomnieć i utrwalić naszym uczniom zasady tworzenia bezpiecznych haseł.