Społeczność szkolna Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych podczas apelu uczciła 232 rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej nazywanej w naszej historii Konstytucją 3 maja. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Szkoły Przyspasabiającej do Pracy przedstawili przygotowaną inscenizację słowno-muzyczną. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali pieśni patriotyczne przygotowane i grane przez nauczyciela muzyki pana Zbigniewa Gładysza. Kolejnym elementem apelu była lekcja otwarta poprowadzona przez nauczycieli historii pana Grzegorz Pydę oraz Jaromira Puszka w oparciu o prezentację multimedialną. Celem przygotowanej inscenizacji oraz lekcji otwartej było przybliżenie uczniom historii Święta Flagi oraz Święta Konstytucji 3 maja.

Ostatnim elementem apelu było przeprowadzenie quizu przygotowanego przez Aleksandra Świącia. Uczniowie oraz nauczyciele mieli okazję wykazać się swoją wiedzą dotyczącą konstytucji 3 maja. Jak zawsze nad dekoracją sali czuwała pani Urszula Saboczyńska. Historia Święta Flagi jest bardzo interesująca i jest ściśle związana z obchodami pierwszej rocznicy uwalenia Konstytucji 3 maja. Wtedy po raz pierwszy barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe. Podczas pierwszych obchodów damy wystąpiły w czerwonych sukniach przepasanych białą wstęgą, a panowie nałożyli na siebie biało-czerwone szarfy. Nawiązano tą manifestacją do heraldyki Królestwa Polskiego – Białego Orła na czerwonej tarczy herbowej. Barwy flagi są wiernym odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego. Konstytucja 3 maja, tak bowiem już współcześni nazwali Ustawę Rządową uchwaloną przez Sejm Wielki w 1791 roku, pozostaje w naszej świadomości narodowej świętem mądrości narodu, jego elit politycznych, którzy potrafili choć na krótko wybić się na wolność, zreformować kraj, uczynić ustrój naszego kraju najnowocześniejszym w ówczesnej Europie. Zreformowany ustrój Rzeczpospolitej Polskiej, tak bowiem nazywano w dokumencie naszą ojczyznę, oparto na nowoczesnych zasadach prawnych: suwerenności narodu, podziału władzy oraz parlamentarno-gabinetowym systemie rządów.