Program koła chemicznego jest realizowany w ramach innowacji pedagogicznej „Animaloterapia jak wspomaganie edukacji i wychowania”. Podczas zajęć uczniowie wykonują czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem akwarium słonowodnego, którym nasza szkoła może się poszczycić. Nasi uczniowie to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którym nasza szkoła chce stworzyć jak najlepsze warunki wszechstronnego rozwoju. Praca przy akwarium zapewnia uczniom naszej szkoły możliwość bezpośredniego obcowania z fauną i florą, dając im duże możliwości poprawienia umiejętności psychologicznych. Wpływa korzystnie na oddziaływania motywacyjne, ucząc systematyczności i obowiązkowości.

DSC_0533 DSC_0535 DSC_0536 DSC_0539

Dzięki organizacji i prowadzeniu takich zajęć nauczyciel przyczynia się do realizacji zadań związanych z indywidualizacją nauczania oraz poznawania uzdolnień ucznia, co bardzo ułatwia kierowanie jego rozwojem.
Dodatkowo program koła chemicznego jest wspaniałym uzupełnieniem nauki z zakresu chemii i pozwolił na zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotem.

Program koła chemicznego obejmuje również zajęcia relaksacyjne, które stanowią dodatkową część zajęć.