21 czerwca 2024 roku, w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wzniosła gala, odbyła się na skwerku między szkolnymi budynkami, a wzięli w niej udział uczniowie, rodzice, opiekunowie, wychowawcy i nauczyciele. Podczas uroczystości p. Dyrektor Grażyna Biesiekierska wręczyła uczniom i rodzicom listy gratulacyjne oraz wyróżnienia w formie prezentów książkowych. Część tegorocznych absolwentów opuszcza już na zawsze mury szkolne ZNPO, ale niektórzy wrócą do nas we wrześniu, rozpoczynając naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy. W takim dniu jak dzisiejszy nie mogło zabraknąć części artystycznej, która dedykowana była właśnie naszym tegorocznym absolwentom. Klasy: V, VI i VII, dla swoich starszych kolegów i koleżanek z klas ósmych zaśpiewały wspólnie piosenkę,

a na zakończenie akademii, nauczyciele wystawili barwne przedstawienie pt. “Pchła Szachrajka”. Historia o małej i niezwykle psotnej pchle wzbudzała wśród przybyłych gości głośne salwy śmiechu. Aktorzy otrzymali zasłużone brawa. Spektakl wyreżyserowała p. Iwona Migas.

Swoją obecnością zaszczyciły nas: siostra Marit Kot – wikaria generalna i jednocześnie dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt oraz siostra Małgorzata Pintele – dyrektor SOW „Dom dla chłopców”. Zaproszenie na uroczystość przyjął także ojciec Jan Poteralski z klasztoru jasnogórskiego, który, co stało się już tradycją, świętował w naszych murach szkolnych swoje imieniny.