24. czerwca 2022 roku, w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczysta gala, odbyła się pomiędzy budynkami szkolnymi, w osłoniętym od słońca miejscu, a wzięli w niej udział uczniowie, rodzice, opiekunowie, wychowawcy i nauczyciele. Zaproszenie przyjęli także ojciec Jan Poteralski z klasztoru jasnogórskiego oraz siostry dyrektor z ośrodków dla chłopców i dziewcząt: Małgorzata Pintele oraz Barbara Wolak. Podczas uroczystości, p. Dyrektor Grażyna Biesiekierska wręczyła uczniom i rodzicom listy gratulacyjne, a tegoroczni absolwenci otrzymali pamiątkowe ramki ze zdjęciami i wierszami o sobie. Część naszych podopiecznych opuszcza już na zawsze mury szkolne, a niektórzy wrócą do nas we wrześniu, rozpoczynając naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Dalsza część to występy artystyczne przygotowane przez uczniów klas ósmych szkoły podstawowej i młodzież ze szkoły PDP. Były tańce oraz recytacje wierszy.

Po uroczystości nastąpiło rozdanie świadectw, a ojciec Jan Poteralski, który otrzymał życzenia imieninowe, pobłogosławił wszystkim na czas wakacji.