Jak co roku, zostaliśmy zaproszeni przez SOSW nr 1 w Częstochowie na powiatowy konkurs ekologiczny. W tym roku przypada jubileuszowa okrągła rocznica zorganizowania konkursu. Zmagania konkursowe przebiegały w trzech etapach: test wiadomości, zadania praktyczne oraz teleturniej. Zakres tematyczny konkursu obejmował treści podstawy programowej z przedmiotów: biologia, chemia, geografia, przyroda oraz ochrona środowiska. Nad przebiegiem konkursu czuwało zacne jury, które po długich obradach, spośród pięciu rywalizujących drużyn wyłoniło zwycięzców. Nasza reprezentacja okazała się niezawodna.
Zajęliśmy I miejsce! Serdecznie gratulujemy zwycięzcom: Michałowi, Kornelii, Natalii oraz p. Monice Lis za przygotowanie uczniów do konkursu.