W środę 29 maja przedstawiciele naszej Szkoły wzięli udział w obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Było to już 21. spotkanie środowiska osób niepełnosprawnych naszego regionu organizowane jak co roku przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Częstochowie. Tegoroczna impreza przebiegała pod hasłem: „W jeden dzień dookoła świata”. Do udziału w obchodach Dnia Godności zaproszone zostały placówki dydaktyczne, opiekuńcze, stowarzyszenia, fundacje pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych. Każda z zaproszonych placówek organizując własne stoisko chciała zaprezentować uczestnikom spotkania wybrany przez siebie kraj czy region świata poprzez wystrój stoiska, prezentacje strojów regionalnych czy kulinaria. Były stoiska przedstawiające takie regiony świata jak: Afryka, Azja, Ameryka Południowa, Europa.
My również wpisując się w tegoroczną tematykę Dnia Godności przygotowaliśmy wystrój stoiska związany z podróżami, a dokładnie z środkami lokomocji umożliwiającymi podróżowanie. Każdą podróż rozpoczynaliśmy i kończyliśmy w Polsce, stąd prezentowany przez nas strój regionalny – śląski. A w podróż w różne regiony świata proponowaliśmy udać się korzystając z zaprezentowanych przez nas środków komunikacji lotniczej, wodnej i lądowej.

Organizatorzy postarali się o wiele atrakcji towarzyszących tegorocznej imprezie. Były konkursy, gry, gorący posiłek i kończąca imprezę dyskoteka. Pomimo niezbyt przychylnej nam aury, wszystkim dopisywały humory i uśmiechy zadowolenia.