Czwartek był dniem niezwykle oczekiwanym przez uczniów. To właśnie dziś odbyły się warsztaty plastyczne w Akademii im. Jana Długosza, na wydziale Sztuki w Instytucie Sztuk Pięknych. Lista chętnych do wyjścia na tę lubianą formę kontaktu ze sztuką była bardzo długa, natomiast pójść mogła tylko dwudziestka najpilniej pracujących uczniów na lekcjach plastyki oraz na kółku artystycznym. Uczestnicy zostali wybrani z uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły PDP.
Jeśli warsztaty na AJD, to zawsze ta sama prowadząca, p. Adrianna Zawadzka, wykładowca tej uczelni, ale przede wszystkim lubiana i ceniona nauczycielka plastyki w ZNPO. U boku pani Adrianny dzielni i zawsze chętni do pomocy studenci z kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
Tematyka warsztatów ściśle związana była z wartościami, jakie nasza szkoła zaszczepia swoim uczniom od pierwszej klasy do ostatnich lat nauki w szkole Przysposabiającej do Pracy, czyli z patriotyzmem. Wychowanie w tym duchu nie jest obce naszym wychowankom. Przecież zawsze, kiedy odbywa się wycieczka do Warszawy, społeczność ZNPO pamięta o uczestnikach Powstania Warszawskiego, odwiedzając groby na Cmentarzu Powązkowskim, zapalając znicze i odmawiając za nich modlitwę. Uczniom wpajana jest wiedza, że jako Polacy, a przede wszystkim ludzie żyjącą w wolnym kraju, winni są bohaterom poległym za ojczyznę ogromny szacunek.
Jednak należy pamiętać, że wielu spośród walczących żołnierzy Armii Krajowej jeszcze żyje i warto się zastanowić co my, nauczyciele i uczniowie, możemy dla nich zrobić, w jaki sposób możemy oddać im cześć.
Dzisiaj nasi uczniowie wykonali kartki świąteczne, które własnoręcznie wycinali, rysowali, kleili, malowali i ozdabiali. W środku każdej z tych niepowtarzalnych kart wpisane zostały życzenia, płynące prosto z serc naszych młodych patriotów. Młodzież z pomocą studentów wykonała kolekcję kart świątecznych, której nie powstydziła by się żadna poczta świata.

Po warsztatach, które przebiegły w bardzo miłej i radosnej atmosferze, prowadząca zaprosiła uczniów na poczęstunek oraz co okazało się nie lada ciekawostką, do zobaczenia z bliska jak wygląda praca i nauka na tej częstochowskiej uczelni.

Dziękujemy władzom uczelni za udostępnienie nam pomieszczenia, pani Adriannie i jej studentom za organizację i spędzony z nami czas. Mamy nadzieję, że niebawem znów się spotkamy w murach Akademii Jana Długosza.