Wszystkie śmieci są nasze


16 września 2022

Pod takim hasłem odbyły się w ZNPO lekcje ekologii, które realizowane były w ramach ogólnopolskiej, 29. akcji sprzątania świata, organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. To już stało się tradycją, że społeczność naszej szkoły niezwykle aktywnie uczestniczy we wszystkich tego typu przedsięwzięciach. Dzisiaj, uczniowie szkoły podstawowej, jak i szkoły przysposabiającej do pracy, w ramach zajęć lekcyjnych, realizowali zadania, których tematyką jest ekologia i dbanie o naszą wspólną planetę, Ziemię. Młodzież zaczęła dzień od warsztatów, których pomysłodawczynią jest p. Katarzyna Pawłowska. Polegały one na przypomnieniu i utrwaleniu zasad związanych z segregacją odpadów. Nasi podopieczni wzięli udział w specjalnie przygotowanej na tą okazję eko-lekcji, po której w celu sprawdzenia zapamiętanych treści, wypełniali karty pracy, a także w praktyce dzielili „śmieci” według pojemników przeznaczenia.

Na koniec reprezentanci obu szkół, wyposażeni w rękawiczki i worki, ruszyli w teren, gdzie utrwaloną wcześniej wiedzę, przekuwali w działanie. W ten sposób, z niedalekiej okolicy naszej szkoły zniknęło dzisiaj kilkanaście kilogramów różnego rodzaju odpadów, które ludzie wyrzucają spacerując chodnikami, czy przy różnego rodzaju skwerkach.

Uczniowie oglądali także filmy dokumentalne, których tematyką było piękno naszej planety.