XII Tydzień Wychowania


19 września 2022

Hasłem tegorocznego XII Tygodnia Wychowania, który trwał od 11 do 17 września 2022 roku, były słowa z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. Osobą, której przyglądaliśmy się na katechezie, był św. Józef Bilczewski, arcybiskup Lwowa, wspaniały duszpasterz, wielki patriota i wychowawca zatroskany o dobro dzieci i młodzieży. 20 marca 2023 roku wierni Kościoła będą przeżywać jego setną rocznicę śmierci. Arcybiskup Józef Bilczewski był przyjacielem św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Obydwaj uczyli dzieci, młodzież i dorosłych jak iść za Jezusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Ponieważ św. Zygmunt Gorazowski jest  Patronem naszej szkoły,  nie mogło więc zabraknąć w naszej katechezie, także i o nim choć jednego małego „słowa”.