Dziś w Szkole Podstawowej im. O. A. Kordeckiego, przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie, odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie mogli wybrać jednego spośród sześciu kandydatów. Frekwencja była bardzo wysoka. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Dyrektor szkoły – p. Grażyna Biesiekierska oraz nauczyciele – opiekunowie Samorządu Uczniowskiego : p. Małgorzata Molis, p. Iwona Migas oraz p. Rafał Ciszewski. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej- 14 października. Cała szkolna społeczność czeka na nie z niecierpliwością!

Dziś odbyła się także prezentacja kandydatów do Rady Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Tutaj trzech kandydatów zabiegało o głosy kolegów i koleżanek ze szkoły. Tuż po przedstawieniu programu wyborczego, nastąpiło głosowanie. Tutaj, wyniki głosowania zostały przekazane zaraz po zliczeniu głosów. Wybory wygrał Tomasz Marciniak.