WYNIKI KONKURSU „PLASTYCZNY KADR Z MOJEGO ŻYCIA”
Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych był organizatorem dwóch równoległych konkursów: „Plastyczny kadr z mojego życia” oraz „Paraolimpiada Fotograficzna”, których celem artystycznym było ukazanie walorów kulturowych, architektonicznych, przyrodniczych i turystycznych miast i miasteczek, z których pochodzą uczestnicy konkursów. Zachęcaliśmy uczestników do pokazania w formie fotografii lub pracy plastycznej, człowieka w codziennych czynnościach oraz piękna otaczającej go przyrody. Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych.
Na konkurs „Plastyczny kadr z mojego życia” wpłynęły 44 prace z 6 ośrodków z Częstochowy, Mikołowa i Cieszyna. Do wystawy finałowej zakwalifikowano prace 13 autorów z trzech ośrodków. W Jury konkursu zasiedli: ojciec Jan Poteralski – podprzeor Jasnej Góry, pani Grażyna Burzak – artysta malarz oraz pani Paulina Ziembacz – wiceprezes fundacji „Oczami Brata”.

 OTO LISTA LAUREATÓW:

Szkoła Podstawowa

Wyróżnienie  – Żaneta Ruka
III miejsce – Wiktoria Samolak
II miejsce – Mateusz Dudkowski
I miejsce – Sebastian Sikora

Gimnazjum

Wyróżnienie – Damian Ufel
III miejsce – Miłosz Markiewicz
II miejsce – Klaudia Cieślak
I miejsce – Konrad Boryczko

  Szkoły Ponadgimnazjalne

Wyróżnienie – Krystian Tokarski
Wyróżnienie  – Magdalena Kwiatkowska
III miejsce – Ania Ewa Gniewek
II miejsce – Jarosław Nawrotek
I miejsce – Paweł Chudy

 W konkursie plastycznym zostało przyznane grand prix – wycieczka do Sejmu i Senatu, ufundowane przez Pana Szymona Giżyńskiego Posła na Sejm RP i Pan Artur Warzocha Senator Rzeczypospolitej Polskiej.

Grand Prix – Amelia Czok
Grand Prix – Tadeusz Kudliński

WYNIKI KONKURSU „PARAOLIMPIADA FOTOGRAFICZNA”
Na konkurs fotograficzny „Paraolimpiada fotograficzna” wpłynęło 98 fotografii z 10 ośrodków, z Częstochowy, Pszczyny i Chrzanowa. W Jury konkursu zasiedli: Pan Wojciech Prażmowski – artysta fotografik i pan Grzegorz Skowronek – fotoreporter Gazety Wyborczej.

OTO LISTA LAUREATÓW:

Szkoła Podstawowa

Wyróżnienie – Przemysław Caban
III miejsce – Przemysław Caban
II miejsce – Karolina Kowalik
I miejsce – Aleksandra Dziuba

 Gimnazjum

Wyróżnienie – Kornelia Nicpoń
III miejsce – Konrad Boryczko
II miejsce – Nadia Zając
I miejsce Gimnazjum – Karol Belak

 Szkoły Ponadgimnazjalne

III miejsce – Amadeusz Mleczko
II miejsce – Katarzyna Bogacka
I miejsce – Mateusz Maskot

Grand Prix – Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Chrzanowie.

Uczniowie z Chrzanowa ściśle współpracują z Fotoklubem Trzebińska Kinematografia, pracownia fotograficzna prowadzona przez Karola Mroziewskiego przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini. Razem zrobili fotografie organiczne.