W Szkole Przysposabiającej do Pracy 8 lutego 2019 r. odbyło się już drugie spotkanie absolwentów z uczniami i nauczycielami naszej szkoły. Specjalnie dla zaproszonych gości przygotowano przedstawienie pt. „Szopka Noworoczna”. Wystąpili w nim uczniowie i nauczyciele Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Recytowano także patriotyczne wiersze oraz śpiewano piosenki.
Niezwykle gorąco została przyjęta pokazowa Klanza – jedna z innowacji pedagogicznych realizowanych w ZNPO, którą na co dzień prowadzą s. Nadia i p. Zbigniew Gładysz.
Zaproszeni goście, absolwenci, rodzice i nauczyciele, spędzili ostatni dzień szkolny przed feriami przy pysznym ciastku i kawie oraz w miłej atmosferze. Dziękujemy serdecznie za tak liczne przybycie i już myślimy o następnym spotkaniu za rok.