W dniach 10-14 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej i Przysposabiającej do Pracy będą brali udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). Na lekcjach informatyki oraz zajęciach rozwijających komunikowanie się uczniowie będą przeszkoleni  z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, a także z profilaktyki cyberprzemocy. Zajęcia te będą poświęcone problematyce bezpieczeństwa online oraz promocji pozytywnego wykorzystania Internetu.
Dzień Bezpiecznego Internetu to święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego.
W Polsce DBI 2020 przypada na dzień 11 lutego i odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Podczas najbliższych obchodów organizatorzy chcą zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. W nadchodzącym roku zwracają szczególną uwagę na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci.
Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.
Internet jest niezwykle pomocnym narzędziem, jednakże należy zauważyć, iż może stać się miejscem lub narzędziem, za pomocą którego dochodzi do nadużyć oraz przestępstw. Należy pamiętać, że treści zamieszczone w sieci, takie jak: zdjęcia, posty, komentarze, nigdy nie zostaną usunięte. Nie wolno otwierać nieznanych załączników w poczcie e-mail oraz co chyba najważniejsze nie należy udostępniać swoich danych w sieci.

Najczęstsze zagrożenia to:
- złośliwe oprogramowanie,
- hejt,
- niebezpieczne gry,
- kontakt dziecka z treściami pornograficznymi (kontakt z pedofilami), uwodzenie w Internecie,
- materiały epatujące przemocą,
- uzależnienie od Internetu,
- kontakt z internetowymi oszustami.

Więcej informacji na www.saferinternet.pl