Wycieczka do Żarek


10 czerwca 2024

Dzisiaj uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz klas 7 i 8 c Szkoły Podstawowej wzięli udział w wycieczce do Żarek. Punktualnie o godzinie 9.00 wsiedliśmy do autokaru i uzbrojeni w super humory wyruszyliśmy spod szkoły. Pierwszym punktem dzisiejszego wyjazdu było Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, gdzie dzięki uprzejmości ojców Paulinów mogliśmy poznać historię tego miejsca. Poznaliśmy legendę, według której. Zmierzający w 1382 r do Opola z Rusi książę Władysław Opolczyk postanowił zrobić postój na polanie opodal drewnianego kościółka. Jako że wędrowcy nie mieli picia, modlili się o siły na drogę i szczęśliwy powrót do Opola. Nagle stał się cud i spod omszałego kamienia wybiła struga wody. Woda miała przy tym niezwykłe właściwości. Znużeni w niej odzyskiwali siły, a przemyte wodą rany natychmiast się goiły, a chorzy odzyskiwali zdrowie. Wdzięczny za łaskę Maryi książę Władysław Opolski pozostawił wówczas świętą figurę Maryi w małym drewnianym kościółku Leśniowskim.

Po wysłuchaniu bardzo ciekawych opowieści odwiedziliśmy leśniowską Arkę Noego, czyli mini zoo zlokalizowane na terenach sanktuarium.

Drugim punktem dzisiejszej wycieczki były warsztaty w Muzeum Chleba, które mieści się w blisko stuletnim młynie elektrycznym. W tym niezwykłym miejscu, dzięki naszym przewodnikom, odbyliśmy niesamowitą podróż w czasie poznając historię rzemiosł obecnych od wieków w Żarkach. Słuchaliśmy o młynarstwie, piekarstwie, szewstwie, bednarstwie i kołodziejstwie, a wszystko ilustrowane było przez prawdziwe maszyny, narzędzia i urządzenia oraz multimedialne  projektory i ekrany.

Wycieczka odbyła się w ramach obchodów dnia dziecka w szkole PDP. Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy klas.