KONKURS FOTOGRAFICZNY

 Zespół Niepublicznych Placówek w Częstochowie jest organizatorem konkursu fotograficznego – PARAOLIMPIADA FOTOGRAFICZNA 2017.
Prace na konkurs przyjmowane są od 27 lutego 2017 r. do 3 kwietnia 2017 r. Jest to pierwsza edycja konkursu o zasięgu powiatowym skierowanym do wszystkich fotografujących uczących się w szkołach różnego typu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Regulamin konkursu jest będzie dostępny na stronie internetowej konkursu: www.foto.znpo.pl w zakładce do pobrania, lub bezpośrednio u organizatora.
Nadrzędnym celem artystycznym konkursu jest ukazanie walorów kulturowych, architektonicznych, przyrodniczych i turystycznych miast i miasteczek, z których pochodzą uczestnicy konkursu. Zachęcamy także do pokazania w formie fotografii piękna otaczającej nas przyrody oraz krajobrazów jurajskich.
Organizatorowi zależy na tym, aby głównym motywem zdjęć nadsyłanych na konkurs była architektura, człowiek, środowisko, w którym żyje lub odpoczywa oraz wydarzenia, w jakich uczestniczy.
Wydrukowane na konkurs zdjęcia należy przesyłać pocztą na adres organizatora:
ZNPO, ul. Kubiny 10/12, 42-200 Częstochowa
z dopiskiem „PARAOLIMPIADA FOTOGRAFICZNA”.
Prace można przynieść osobiście do sekretariatu szkoły. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy (www.foto.znpo.pl w zakładce do pobrania).
Wymagania techniczne fotografii nadsyłanych drogą pocztową:
Zdjęcia powinny być w formacie 20x30cm lub większe.
Wręczanie nagród i wyróżnień odbędzie się 24 kwietnia 2017 roku.
Nagrody w konkursie to: wycieczka, aparat fotograficzny, drukarka, przenośne pamięci i wiele innych.
Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem: 601323174
Znajdź nas także na Facebook-u: Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych w zakładce wydarzenia.
Będziemy tam umieszczać między innymi informacje o członkach JURY oraz o nagrodach.

PLANSZA FB (1024x682)

 

KONKURS PLASTYCZNY

Równorzędnie organizowany jest także konkurs plastyczny o tym samym temacie. Regulamin dostępny na www.foto.znpo.pl w zakładce do pobrania. Wychodząc naprzeciw uczniom, czekamy także na prace plastyczne w tym samym temacie co fotografie. Mogą być one wykonane dowolną techniką, w dowolnym formacie.
Prace na konkurs przyjmowane są od 27 lutego 2017 r. do 3 kwietnia 2017 r.
Konkurs skierowany jest do wszystkich osób uczących się w szkołach różnego typu na terenie powiatu częstochowskiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Regulamin dostępny na stronie internetowej konkursu: www.foto.znpo.pl w zakładce do pobrania.
Nadrzędnym celem artystycznym konkursu jest ukazanie walorów kulturowych, architektonicznych, przyrodniczych i turystycznych miast i miasteczek, z których pochodzą uczestnicy konkursu. Zachęcamy także do pokazania w formie pracy plastycznej piękna otaczającej nas przyrody oraz krajobrazów jurajskich.
Organizatorowi zależy na tym, aby głównym motywem prac nadsyłanych na konkurs była architektura, człowiek, środowisko, w którym żyje lub odpoczywa oraz wydarzenia, w jakich uczestniczy.
Wręczanie nagród i wyróżnień odbędzie się 24 kwietnia 2017 roku. W czasie gali odbędzie się wystawa prac zgłoszonych na konkurs oraz wernisaż p. Adrianny Zawadzkiej.
Prace mają być opatrzone z tyłu numerem i inicjałem autora. Do każdej pracy musi być dostarczony kwestionariusz zgłoszeniowy (www.foto.znpo.pl w zakładce do pobrania).
Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace plastyczne.
Wszelkie informację na temat konkursu można uzyskać u Pani Adrianny Zawadzkiej pod numerem: 507942857
Można nas znaleźć także na Facebook-u: Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych w zakładce wydarzenia.
Będziemy tam umieszczać między innymi informacje o członkach JURY oraz o nagrodach.

 para-plastyk-fb