Zajęcia koła fizycznego są uzupełnieniem i poszerzeniem wiadomości i umiejętności z zakresu fizyki jak również informatyki. Są one poświęcone realizacji ścieżki edukacyjnej „Odkrywcy fizyki” Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Fundacji Orange #SuperKoderzy.
Uczniowie na zajęciach będą uczyć się wykorzystywania nowoczesnych technologii do nauki. Dowiedzą się jak roboty mogą pomagać w przeprowadzaniu eksperymentów i doświadczeń na lekcjach fizyki, nabywając przy tym praktyczne umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnego robota Photon TM. Czytaj dalej

W każdy wtorek, w Szkole Przysposabiającej do Pracy odbywają się bardzo lubiane i oczekiwane przez naszych uczniów zajęcia sportowe. Pani Katarzyna Pawłowska, nauczycielka wychowania fizycznego, włącza wówczas muzykę, a uczniowie starają się dać z siebie wszystko, czynnie uczestnicząc w blisko godzinnych zajęciach ruchowych z elementami fitness. Nasi podopieczni uczą się i utrwalają podstawowe kroki fitness. Czytaj dalej

Zajęcia koła informatycznego odbywają się w naszej szkole w nowocześnie urządzonej pracowni komputerowej. Stanowią one jedną z najbardziej pożądanych form wzbogacających realizację programu nauczania z zakresu informatyki i technologii informacyjnej. Uczniowie na zajęciach uczą się jak wykorzystać nowoczesne technologie do nauki i zabawy, nabywając umiejętności programowania wykorzystując roboty: Photon, mBot, Ozobot. Są to wielofunkcyjne roboty zaprojektowane zarówno w celu bawienia dzieci, jak i uczenia ich podstaw programowania, elektroniki oraz robotyki, które zgromadziliśmy biorąc udział w trzech edycjach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Fundacji Orange #SuperKoderzy.

Czytaj dalej

Zajęcia koła informatycznego odbywają się w naszej szkole w nowocześnie urządzonej pracowni komputerowej. Stanowią one jedną z najbardziej pożądanych form wzbogacających realizację programu nauczania z zakresu informatyki i technologii informacyjnej. Uczniowie na zajęciach uczą się jak wykorzystać nowoczesne technologie do nauki i zabawy, nabywając umiejętności programowania wykorzystując roboty: Photon, mBot, Ozobot. Są to wielofunkcyjne roboty zaprojektowane zarówno w celu bawienia dzieci, jak i uczenia ich podstaw programowania, elektroniki oraz robotyki, które zgromadziliśmy biorąc udział w trzech edycjach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Fundacji Orange #SuperKoderzy.

Czytaj dalej

Zajęcia koła kulinarnego przeznaczone są dla uczniów szkoły podstawowej z klas III, IV i V. Podstawowym celem zajęć jest rozwój zainteresowań, umiejętności kulinarnych oraz wdrożenie do zdrowego i racjonalnego odżywiania się. Najlepszym sposobem poznawania świata jest nauka poprzez doświadczenie i działanie. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach praktycznych, a szczególnie takich, które „zarezerwowane” są dla dorosłych. Czytaj dalej

Od początku roku szkolnego 2015/16 w naszej szkole funkcjonuje Szkolne Koło Fotograficzne „Obiektywni”. Zajęcia koła fotograficznego przeznaczone są dla chętnych uczniów wykazujących zainteresowanie fotografią. Ideą działalności koła jest rozwijanie zdolności artystycznych uczniów. Zajęcia Szkolnego Koła Fotograficznego „Obiektywni” podążają za rozwojem techniki, który w dzisiejszych czasach jest bardzo ważny. Obsługa aparatów cyfrowych, podstawowych programów do obróbki zdjęć pozwoli połączyć elementy informatyki z cyfrową techniką robienia zdjęć. Czytaj dalej

Zajęcia plastyczne są jednym ze sposobów wspomagających wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Przeznaczone są dla uczniów wykazujących chęć i zapał do pracy twórczej. Głównym ich celem jest działalność ogólnorozwojowa, pobudzenie i rozwijanie zdolności twórczych. Udział w zajęciach koła plastycznego prowokuje dzieci do samodzielnego wysiłku, daje im wiele radości podczas pracy z materiałem plastycznym, pozwala doskonalić umiejętności techniczne. Uczniowie na zajęciach mają możliwość poznania i wypróbowania wielu technik plastycznych, doskonalą swój warsztat w zakresie umiejętności stosowania różnorodnych materiałów i narzędzi. Czytaj dalej

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że od października 2014 r. ruszył przy naszej Szkole Klub Olimpiad Specjalnych! Nasi uczniowie w demokratycznym głosowaniu wybrali nazwę klubu – „Gepardy Częstochowa”.

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do wstąpienia do naszego klubu. Wystarczy wypełnić deklarację zawodnika, przejść pomyślnie badania lekarskie, a potem zostaje tylko sumienne trenowania! I sukces murowany 🙂 Czytaj dalej

Zajęcia w ramach koła teatralnego należące do jednej z najbardziej efektywnych form edukacyjno – terapeutycznych. Przygotowana przez nas oferta pozwala uczniom biorącym w niej udział na rozkwit całej osobowości, w tym wzmocnienie poczucia własnej wartości, przełamywanie kompleksów, rozwój umiejętności współpracy w grupie, pokonywanie ograniczeń ruchowych oraz poznawczych, rozwijanie myślenia abstrakcyjnego, pamięci, koncentracji uwagi, usprawnianie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, obniżenie poziomu stresu i nadpobudliwości psychoruchowej, korygowanie negatywnych zachowań społecznych. Prowadzone ćwiczenia bazują na naturalnej umiejętności człowieka wchodzenia w role. Czytaj dalej

Program koła biologicznego jest realizowany w ramach innowacji pedagogicznej „Animaloterapia jako wspomaganie edukacji i wychowania”. Podczas zajęć uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu fauny i flory wód słonowodnych występujących w różnych rejonach Świata. Systematycznie poznają nowe gatunki mieszkańców rafy koralowej, ich zjawiskowe zachowanie oraz zdobywanie pokarmu. Zdobyte informacje są wykorzystywane podczas obserwacji akwarium w naszej szkole. Dodatkowym atutem wizualnym jest wykorzystanie muzyki relaksacyjnej co pozwala na lepsze zrozumienie podwodnego świata. Czytaj dalej

KOŁO SPORTOWE i klub sportowy „Herkules”

Edukację intelektualną w Naszej szkole wspiera wspomagający naukę i zdrowie rozwój fizyczny.

Działające Koło Sportowe skupia dużą rzeszę uczniów sportowo zainteresowanych i potrzebujących dodatkowego ruchu.

Udział w całorocznej Akcji SZKOŁA W RUCHU odzwierciedla i potwierdza zaangażowanie wszystkich Naszych uczniów w rozumieniu potrzeby codziennej fizycznej aktywności i płynącej z tego dodatkowej radości życia. Czytaj dalej

Realizowany w szkole program nauczania Wychowania Fizycznego nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych uczniów. Dlatego zajęcia Koła Sportowego „Forhend” wychodzą na przeciw tym potrzebom, wzbogacając pozalekcyjną ofertę, jaką szkoła oferuje swoim wychowankom. Zajęcia koła sportowego przeznaczone są dla chętnych uczniów, wyrażających zainteresowanie tematyką sportową, a w szczególności uczestnictwem w zajęciach poprawiających umiejętności gry w jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych, jaką jest tenis stołowy. Czytaj dalej

Program koła chemicznego jest realizowany w ramach innowacji pedagogicznej „Animaloterapia jak wspomaganie edukacji i wychowania”. Podczas zajęć uczniowie wykonują czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem akwarium słonowodnego, którym nasza szkoła może się poszczycić. Nasi uczniowie to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którym nasza szkoła chce stworzyć jak najlepsze warunki wszechstronnego rozwoju. Praca przy akwarium zapewnia uczniom naszej szkoły możliwość bezpośredniego obcowania z fauną i florą, dając im duże możliwości poprawienia umiejętności psychologicznych. Czytaj dalej

Wszechstronny rozwój ucznia jest priorytetowym zadaniem naszej szkoły. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych wychowanków, w których istotne miejsce zajmuje twórcza zabawa i fantazja oraz potrzeba osiągnięć i sukcesu, Pani Dyrektor powołała do życia koło „Bibliofil”, a opiekę nad nim powierzyła p. Lidii Golczyk –  propagatorce akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Opracowany przez opiekuna koła program to propozycja atrakcyjnego i bliskiego dzieciom sposobu prowadzenia zajęć o charakterze czytelniczym i terapeutycznym. Czytaj dalej