Projekty edukacyjne

Przegląd Sportowy


7 grudnia 2020

„Przegląd Sportowy” to innowacja, która jest wynikiem przemyśleń nauczycieli wychowania fizycznego, jakie zrodziły się na podstawie doświadczeń i obserwacji młodzieży szkolnej. Posiadana wiedza przez naszych uczniów,  na temat różnych dyscyplin sportowych jak i  znanych sportowców jest bardzo mała. Czytaj dalej

Nasza szkoła została zakwalifikowana na kolejną edycję ogólnopolskiego programu edukacyjnego Fundacji Orange #SuperKoderzy, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. W czasie trwania programu, w roku szkolnym 2019/20, chętni uczniowie ze szkoły podstawowej będą uczyć się programowania, podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach muzyki. Czytaj dalej

Oto przed nami kolejny projekt edukacyjny. Dla naszej szkoły to niesamowite wyróżnienie, że zostaliśmy zaproszeni przez p. Michała Mazura  – Kierownika Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” do udziału w projekcie z zakresu edukacji regionalnej. Projekt ten będzie kontynuacją naszej zeszłorocznej współpracy z Zespołem „Śląsk”. Tym razem w ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w dwóch różnych warsztatach – z zakresu tańca ludowego,  prowadzonych przez p. Piotra Hankusa, a także z zakresu flamenco – prowadzonych przez p. Aleksandrę Żaczkową. Czytaj dalej

Nasza szkoła jest uczestnikiem projektu edukacyjnego „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”. Jego celem jest dotarcie, zwłaszcza do młodych, z przekazem o wydarzeniach z czasów zaborów i roku 1918, roli Jasnej Góry „w drodze” do niepodległości, a także o jasnogórskim bohaterze narodowym kpt. Arturze Wiśniewskim. Głównym wydarzeniem projektowym będą uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości świętowane na Jasnej Górze 4 listopada 2018 r. Czytaj dalej

Nasza szkoła została zakwalifikowana do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Fundacji Orange #SuperKoderzy. W czasie trwania programu uczniowie ze 170 placówek będą uczyć się programowania, podstaw robotyki i poznawać świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego, muzyki, matematyki czy języków obcych. Szkoły uczestniczące w #SuperKoderach mają do wyboru jedną z dziewięciu ścieżek tematycznych, z których każda zawiera materiały dydaktyczne na dwanaście lekcji przygotowanych zgodnie z podstawą programową. Czytaj dalej

Nauka poprzez zabawę – tak najkrócej można określić nową innowację pedagogiczna, która powstała roku szkolnym 2017/2018. Zajęcia te oparte są o elementy pedagogiki zabawy – KLANZA.
Kto to jest miś Miluś i co to jest Szkołolandia? Miś Miluś to maskotka, która towarzyszy uczniom podczas każdych zajęć, zaś Szkołolandia to szkolna kraina nauki i zabawy. Czytaj dalej

18 października rozpoczęliśmy nową przygodę w ramach projektu z zakresu edukacji regionalnej, którego pomysłodawcą i autorem jest dyrektor szkoły, pani Grażyna Biesiekierska. Nasza szkoła przystąpiła do współpracy z Centrum Edukacji Regionalnej, działającej przy Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.
W ramach projektu nasi uczniowie uczestniczą w warsztatach wokalnych, tanecznych, plastycznych i fotograficznych. Zwieńczeniem projektu będzie występ uczniów podczas dni otwartych Zespołu Śląsk oraz wystawa prac plastycznych i fotografii wykonanych na warsztatach. Czytaj dalej

Od zabawy do programowania


19 września 2017

Od września 2017 roku uczniowie szkoły podstawowej biorą udział w innowacji pedagogicznej pt.: „Od zabawy do programowania”. Wprowadzenie innowacji wiąże się z zakupionymi do nauki programowania zestawami edukacyjnymi o nazwie mBot. Jest to wielofunkcyjny robot zaprojektowany zarówno w celu bawienia dzieci, jak i uczenia ich podstaw programowania, elektroniki oraz robotyki. Czytaj dalej

Innowacja z ogrodoterapii


12 października 2016

Cele prowadzonej innowacji:

– Przyswajanie elementarnych wiadomości o środowisku przyrodniczym.

– Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody i estetykę otoczenia. Czytaj dalej

Wprowadzona w roku szklonym 2016/2017 innowacja pedagogiczna ma formę zajęć z języka niemieckiego i angielskiego. Poszczególne lekcje poświęcone są realizacji założeń programowych, w nawiązaniu do których wskazywane są zagadnienia i konkretne pytania, które pojawią podczas konkursu zorganizowanego w czerwcu 2017 r. Czytaj dalej

Pierwsza Pomoc


20 września 2016

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna i nierzadko może okazać się przydatna i potrzebna. Każdy może znaleźć się w sytuacji, kiedy od szybkiej reakcji może zależeć ludzkie zdrowie a nawet życie. Ważne są nie tylko umiejętności i znajomość procedur, ale także zachowanie spokoju i opanowania. Ucząc tego dzieci od początku szkolnej edukacji, mamy szansę na kształtowanie społeczeństwa, w którym każdy człowiek będzie przygotowany do odpowiedniego zareagowania w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia i udzielenia mu jak najefektywniejszej pomocy.

Czytaj dalej

18 grudnia 2015 r. ruszyła w naszej szkole realizacja innowacji pedagogicznej pt. „Chcesz być zdrowy, użyj głowy”, a więc myśl człowieku, co robić, by dożyć długiego wieku! Celem tego przedsięwzięcia jest wzbudzanie w uczniach i nauczycielach świadomości i umiejętności wybierania zdrowych produktów, komponowanie z nich wartościowych posiłków, a także rezygnacja z tzw. śmieciowego jedzenia oraz krzewienia zalet kultury fizycznej. Czytaj dalej

W roku szkolnym 2014/2015 w naszej Szkole wdrożyliśmy innowację pedagogiczną: „Z kamerą wśród… lektur szkolnych”.
A oto założenia naszej innowacji:
I.  WSTĘP Wszechstronny rozwój ucznia jest priorytetowym zadaniem naszej szkoły. Nasi wychowankowie to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Trudności, z którymi borykają się uczniowie to przede wszystkim brak umiejętności cichego czytania i zrozumienia tekstów literackich. Jednym ze sposobów stymulowania rozwoju uczniów i poszerzania ich wiedzy na temat literatury polskiej i światowej jest wykorzystanie na lekcjach języka polskiego projekcji adaptacji filmowych lektur szkolnych. Czytaj dalej

W naszej szkole prowadzona jest Innowacja pedagogiczna  „Animaloterapia – jako wspomaganie edukacji i wychowania”. Zwierzęta wpływają na ludzi w sposób uspokajający – kontakt z nimi obniża ciśnienie oraz spowalnia tempo tętna. Badaniami nad wpływem rybek akwariowych na człowieka zajmowano się na Uniwersytecie Pensylwańskim. Okazało się, że szczególnie korzystnie oddziaływają na człowieka czerwone rybki. Kontakt ze zwierzęciem przynosi radość i chęć do życia, stymuluje ruch  i aktywność, ułatwia nawiązywanie kontaktów towarzyskich, poprawia samopoczucie, zdrowie, odstresowuje, daje temat do rozmów, itd.

Czytaj dalej